Nesto Sever
Masterplan
Súťaž

úvod

nesto

Nová bratislavská štvrť, ktorá vyrastie vedľa slovenských a rakúskych hraníc. Nesto poskytuje všetko, čo vyžaduje moderný život, na jednom mieste:
 • vysoko kvalitné bývanie
 • bohatú občiansku vybavenosť
 • vynikajúce dopravné spojenie
 • blízkosť centra
 • pracovné príležitosti
 • veľký počet vyhliadok na voľný čas

 • Nesto bude výnimočnou štvrťou – nielen z hľadiska svojej komplexnosti, ale aj ambíciou splniť mnohé ciele zníženia uhlíkovej stopy.
  Developer
  lucron-logo

  Podľa rebríčka týždenníka TREND sme sa v roku 2019 stali druhým najväčším rezidenčným developerom na Slovensku.

  Špecializáciou Lucronu sú veľké, najmä rezidenčné developerské projekty a tvorba ucelených urbanistických celkov. Sústreďujeme sa na budovanie celých území, s dôrazom na moderný a prívetivý urbanizmus, životné prostredie, moderné technológie a na verejné priestory.

  Lucron je súčasťou medzinárodnej skupiny IKO Real Estate, pôvodom z Luxemburska.

  iko-logo-small

  Byť katalyzátorom 21. storočia.

  IKO Real Estate je medzinárodná skupina pôvodom z Luxemburska, ktorá má v realitnom biznise 30-ročné skúsenosti. Jej investičné aktivity siahajú až do Ázie a Severnej Ameriky a od roku 2005 prináša svetovú kvalitu a skúsenosti aj na Slovensko.

  IKO Real Estate si vyberá lokality s vysokým rozvojovým potenciálom, kde plánuje rozsiahle realitné projekty so zmiešaným využitím. V mestských štvrtiach spája do jedného celku život, prácu, obchod a oddych. Cieľom je tak prispôsobiť projekty modernému životného štýlu a integrovať inovatívne riešenia v súlade s novými spôsobmi života. Spoločnosť dlhodobo presadzuje postoj spoločenskej zodpovednosti a vo svojich projektoch podporuje udržateľnosť a inovácie.

  Súťaž

  Druh súťaže

  Súťaž bude prebiehať formou:

  Podľa jej predmetu
  • urbanisticko-architektonická súťaž
    Podľa svojho účelu
  • projektová súťaž
    Podľa okruhu účastníkov súťaže
  • súkromná súťaž
  • anonymná súťaž
  • vyhlásená pre vopred určený okruh pozvaných účastníkov
  • medzinárodná súťaž so všetkou komunikáciou v angličtine
  Podľa počtu kôl
  • dvojkolová
  súťaž

  Cieľ a predmet

  Cieľom tejto súťaže návrhov je vybrať najlepší ideologický urbanisticko-architektonický návrh a vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu Nesto Sever Masterplan.

  Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického návrhu novej mestskej časti s prevažne bytovými zariadeniami a službami, ale aj s implementáciou bussines-logistických funkcií.

  Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach a v súťažných pomôckach, ktoré obdŕžali účastníci súťaže.

  harmonogram

  Harmonogram súťaže

  Prvé kolo:

  Začiatok prvého kola:

  o     18Október 2021

  Obhliadky (dátum bude špecifikovaný individuálne): 

  o      Október / November 2021

  Odovzdanie návrhov:

  o      4. Február 2022

  Vyhodnotenie súťažných návrhov:

  o      7. Február 2022 – 18. Február 2022

  Vyhlásenie výsledkov prvého kola:

  o      23Február 2022

  Druhé kolo:

  Špecifikácia druhého kola organizátorom:

  o      28Február 2022

  Odovzdanie návrhov:

  o      29. Apríl 2022

  Odovzdanie modelov:

  o      9. Máj 2022

  Vyhodnotenie súťažných návrhov:

  o      10. Máj 2022 – 11Máj 2022

  Vyhlásenie výsledkov druhého kola:

  o      23Máj 2022

  Verejná prezentácia:

  o      Máj/Jún 2022

  porota

  Nezávislí členovia

  Katarína Fejo

  ARCHITEKTKA A URBANISTKA
  STU FAD Ústav urbanizmu a územného plánovania
  bratislava, slovensko

  Peter Gero

  URBANISTa
  bývalý vedúci oddelenia rozvoja mesta
  hamburg, nemecko

  Pavel Hnilička

  ARCHITEKT A URBANISTA
  Praha, česká republika

  Shahinda Lane

  Predsedníčka poroty
  Architektka a URBANISTka
  paríž, francúzsko

  André Poitiers

  Architekt a urbanista
  Hamburg, nemecko

  *zoradené v abecednom poradí

  Závislí členovia

  Michal Marcinov

  Krajinný architekt
  Bratislava, Slovensko

  Sandra Huber

  IKO REAL ESTATE
  Howald, Luxembourg

  Michal Brúsil

  Lucron group
  Bratislava, Slovensko

  Dušan Štefanides

  Lucron group
  Bratislava, Slovensko

  Náhradní členovia

  Marek Plocháň

  lucron group
  bratislava, slovensko

  News